Enkätundersökning om folkölsförsäljning

Under hösten 1996 har Alkoholinspektionen genomfört en enkätundersökning hos samtliga länsstyrelser samt ett urval kommuner och polismyndigheter angĺende försäljning av öl klass II.
För mer info se: Rapporten