AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 6 – 96

FÖRBUD MOT INNEHAV AV DESTILLATIONSAPPARAT
Från och med den 1 november får destillationsapparat eller apparatdel endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har Alkohlinspektionens tillstånd för tillverkning av sprit eller spritdryck, enligt riksdagens beslut SFS 1996:940 (prop 1995/96:205, bet 1996/SoU3, rskr 6). Vidare skall destillationsapparat eller apparatdel som varit föremål för brott enligt dessa nya bestämmelser, förklaras förverkade.

Alkoholinspektionen har rätt att medge undantag från kravet på tillstånd. Myndigheten har den 18 oktober (Dnr 500/96) beslutat att från och med den första november tillsvidare medge undantag för följande:

staten,
apotek samt sjukhus och läroanstalter som står under statlig tillsyn,
öretag som har Läkemedelsverkets tillstånd att hantera teknisk sprit och som återvinner sådan sprit,
kommunalt laboratorium och laboratorium i rörelsedrivande företag samt
museer
Dessutom medger Alkoholinspektionen att organisationer och enskilda innehar antika destillationsapparater.

Detta nummer av Aktuellet om Alkohol finns även tillgängligt på Alkoholinspektionens hem-sida (http://www.alkoholinspektionen.se). Till PDF-versionen av dokumentet har även Alkoholinspektionens beslut och ändringen i alkohollagen bifogats.

ÖL-ENKÄTERNA
Som bekant var sista datum för inskick av öl-enkäterna till oss den 14 oktober och de flesta länsstyrelser har nu skickat in dem till oss. Vi ber övriga att påminna de utvalda kommunerna och polismyndigheterna/områdena och sedan skicka in enkäterna till Alkoholinspektionen så snart som möjlig.