AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 7 – 99

OBS
De samtal och frågor som vi får från bl.a från kommunala handläggare visar att informationen i Aktuellt om Alkohol no 6-99 inte riktigt har nått fram till alla. Vi vill därför än en gång be Länsstyrelserna att sprida denna information till samtliga kommunala alkoholhandläggare. Så att de i sin tur kan ge restauratörerna korrekt information och svara på frågor.

Vi anar att denna missuppfattning även kan vara vitt spridd i restaurangbranschen och det vore tråkigt om någon skulle begå ett brott på grund av att de har felaktig information. Därför är det viktigt att även kommunens handläggare aktivt upplyser restauratörerna om de korrekta förhållandena.
Restaurangerna får ej importrätt
Det finns alltså ingen koppling mellan serveringstillstånd och importrätt för alkoholdrycker. Om en restauratör vill importera själv måste han, som alla andra, hos skattemyndigheten i Ludvika ansöka om godkännande som upplagshavare eller registrering som varumottagare.

Frågan om restaurangernas importrätt väcktes i Alkoholutredningens ursprungliga förslag till ändringar i alkohollagen. Denna ändring togs dock inte med i propositionen. I det förslag som riksdagen röstade om den 19 november fanns det alltså inte med.

Reglerna har således inte ändrats för restaurangerna på denna punkt.
De får alltså INTE någon importrätt i kraft av sitt serveringstillstånd