AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 6 – 99

Nya regler på alkoholområdet
Fredagen den 19 november godkände riksdagen regeringens förslag till förändringar i alkohollagstiftningen. Detta innebär bland annat att tillståndsplikten i alkohollagen ersätts med en automatisk rätt att bedriva partihandel (inklusive import) för den som godkänts av skattemyndigheten som upplagshavare eller registrerats som varumottagare.

Alkoholinspektionen kommer som tidigare att vara tillståndsmyndighet för tillverkare av sprit och alkoholdrycker. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 januari 2000.

De viktigaste förändringarna på serveringsområdet är;

Åldergräns
Åldersgränsen för den som ska bedriva försäljning av alkoholdrycker höjs från 18 till 20 år. Detta gäller såväl för tillståndshavare som för den som driver t.ex. butik med försäljning av folköl. Observera att detta inte omfattar serverings-/försäljningspersonal samt att det därmed inte blir tillåtet att bevilja serveringstillstånd till en person som är under 20 år.

Alkoholreklam
Reglerna för marknadsföring lyfts in i alkohollagen och ansvarfördelningen mellan Konsumentverket och kommunerna förändras. Svenska Kommunförbundet har tagit fram ett informationsmaterial angående alkoholreklam i samarbete med Alkoholinspektionen och Konsumentverket.

Materialet sprids till samtliga kommuner och läggs ut på Svenska Kommunförbundets hemsida. För ytterligare information se även Alkoholinspektionens hemsida där bland annat reklamreglerna, Svenska Kommunförbundets information samt Konsumentverkts riktlinjer för marknadsföring lagts ut.

Restaurangerna får ej importrätt
I detta sammanhang vill vi passa på att rätta en felaktighet som publicerats i det senaste numret av ”Restauratören nyheter” då det felaktiga påståendet kan väcka frågor hos serveringstillståndshavarna i kommunerna.

På sidan 6 i nyhetsspalten hävdas att restauranger med serveringstillstånd får importrätt. Detta är fel. Importrätt för restauranger har föreslagits av alkoholutredningen men det togs inte med i det förslag till lagändringar som riksdagen röstade igenom den 19 november.

Det finns alltså ingen koppling mellan serveringstillstånd och importrätt för alkoholdrycker. Om en restauratör vill importera själv måste han, som alla andra, hos skattemyndigheten i Ludvika ansöka om godkännande som upplagshavare eller registrering som varumottagare.