AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 7 – 97

ALKOHOLINSPEKTIONEN FLYTTAR
Den sista helgen i november flyttar vi till nya lokaler i Stockholm.
NYA FÖRESKRIFTER
Under november har två nya föreskrifter i Alkoholinspektionens författningssamling givits ut. dessa är:

Alkoholinspektionens föreskrifter om ändring i Alkoholinspektionens föreskrifter (AIFS1996:1) om ansökan om tillverknings- och partihandelstillstånd AIFS 1997:5
Denna föreskrift trädde i kraft den 7 november 1997.

Alkoholinspektionens föreskrifter om ändring i Alkoholinspektionens föreskrifter och allmänna råd om distribution av spritdrycker, vin och starköl AIFS 1997:6
Denna föreskrift trädde i kraft den 14 november 1997.