AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 6 – 97

Höjning av aktiekapital
I Faxnytt No 6-97 har Alkoholinspektionen informerat samtliga tillverkare och partihandlare om vad som gäller i samband med att minimigränsen för aktiekapital höjs vid årsskiftet.

Då detta naturligtvis även gäller aktiebolag med serveringstillstånd är det viktigt att de får information om hur detta eventuellt påverkar deras tillstånd.

Vi ber därför Länsstyrelsernas alkoholhandläggare att omedelbart vidarebefordra nedanstående text till samtliga kommuner som underlag för deras information till serveringstillståndshavarna.

HÖJNING AV AKTIEKAPITAL
Senast den 31 december 1997 måste alla aktiebolag med mindre än 100 000 kr i aktiekapital ha anmält ökning av aktiekapitalet till Patent- och registreringsverket för att få finnas kvar som aktiebolag. Mer information om detta kan fås från Patent- och registreringsverket.

Med anledning av detta vill vi informera om följande när det gäller serveringstillstånd för aktiebolag med mindre än 100.000 kr i aktiekapital.

För aktiebolag som höjer sitt aktiekapital och fortsätter verksamheten efter den 31 december påverkas inte tillståndet.
Företag som omorganiserar till annan bolagsform eller till enskild firma måste ansöka om tillstånd på nytt eftersom det blir frågan om en ny juridisk person.
Om företag försätts i likvidation / konkurs eller avförs ur aktiebolagsregistret upphör tillståndet att gälla med omedelbar verkan.
För att inte i onödan riskera avbrott i verksamheten bör de som förändrar bolagsform och avser ansöka om tillstånd på nytt lämna in ansökan i god tid före årsskiftet.

Anm. Notera att om företag försätts i likvidation / konkurs eller avförs ur aktiebolagsregistret upphör tillståndet att gälla med omedelbar verkan. Det behöver således inte återkallas. Dock kan det vara bra att informera tillståndshavare om detta så att det inte blir några missförstånd. I samband med detta bör det påminnas om att statistiska uppgifter i Restaurangrapport skall lämnas till kommunen senast 14 dagar efter att verksamheten har upphört.