AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 5 – 99

Konferens den 19 – 20 oktober
Som vi nämnde i Aktuellt om Alkohol nummer 4-99 kommer Alkoholinspektionen, tillsammans med CAN och Folkhälsoinstitutet, att anordna en konferens med Länsstyrelserna.

Konferensen kommer att hållas i Stockholm och den 19 – 20 oktober. Inbjudan och närmare information om konferensen kommer att skickas under de närmaste veckorna.

Öppettider
I samband med de kommande helgerna kommer myndigheten att ha ändrade öppettider vissa dagar:

Fredag 30 april Öppet 08:30 – 13:00
Fredag 14 maj Endast registrator håller öppet 09:00 – 11:00 och kan nås på telefon 08-566 228 06 och 08-566 228 16.
Då kontorsfastighetens entré är obemannad måste besökare anmäla sig på ovanstående telefonnummer.