AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 5 – 97

NYA FÖRESKRIFTER
Under juni har ytterligare två föreskrifter i Alkoholinspektionens författningssamling givits ut. dessa är:

Alkoholinspektionens föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av vin och spritdrycker AIFS 1997:3
Denna föreskrift trädde i kraft den 16 juni 1997.

Alkoholinspektionens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl AIFS 1997:4
Denna föreskrift trädde i kraft den 1 juli 1997 och skall tillämpas från och med perioden januari – juni 1997.

Sekretess
På förekommen anledning ber vi er observera att uppgifterna från restaurangerna skall hanteras under sekretess enligt 9 kap 24 § sekretesslagen. Detta innebär att kommunen och länsstyrelsen själva skall göra bedömning om eventuellt utlämnade av uppgifter i enlighet med gällande lag.

Skattemyndighet har i vissa fall rätt att få ut uppgifter från restaurangrapporterna. Kommunen har dock ingen skyldighet att översända uppgifter utan förfrågan.

URBAN NILSSON HAR AVLIDIT
Vår kollega avdelningsdirektör pol.mag Urban Nilsson har hastigt avlidit 53 år gammal. Alkoholinspektionen har genom Urbans bortgång förlorat en kunnig, erfaren och omdömesgill medarbetare. Urban Nilsson led sedan lång tid av en svår reumatisk sjukdom, som delvis handikappade honom. Trots den svåra sjukdomen behöll han alltid sitt goda humör. För oss, hans arbetskamrater, var han inte bara en omtyckt arbetskamrat och kunnig medarbetare utan även en kämpe.