AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 4 – 99

Alkoholinspektionens yttrande över Alkoholutredningens delbetänkande
Alkoholutredningen har i SOU 1998:156 kommit med ett delbetänkande med titeln ”Alkoholpolitikens medel – Införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl”.

Alkoholinspektionen har den 30 mars 1999 avgivit sitt yttrande (Dnr 198/99) till Socialdepartementet. Yttrandet finns pĺ vĺr hemsida; www.alkoholinspektionen.se
Alkoholinspektionen pĺ RESTA 99
Alkoholinspektionen kommer att delta pĺ mässan RESTA 99 som hĺlls pĺ MalmöMässan den 19 – 21 april. Vi finns i monter B306.
Konferens i höst
Den konferens med Länsstyrelserna som Alkoholinspektionen planerat hĺlla under vĺren har efter samrĺd med nĺgra Länsstyrelser flyttats. Vi planerar nu att hĺlla en konferens i september tillsammans med Folkhälsoinstitutet och CAN.

Närmare information om tid och plats kommer att meddelas innan sommaren.