AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 4 – 97

NYA FÖRESKRIFTER
Alkoholinspektionen har den 23 maj givit ut två nya föreskrifter i myndighetens författningssamling. Dessa är:

Alkoholinspektionens föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av starköl och öl (AIFS 1997:1).
Här anges bl.a. de krav på råvaror, journalanteckningar och säkerhet som skall uppfyllas vid sådan tillverkning.

Alkoholinspektionens föreskrifter om ändring i Alkoholinspektionens föreskrifter och allmänna råd (AIFS 1996:2) om distribution av spritdrycker, vin och starköl (AIFS 1997:2).
Här anges hur journalanteckningar ska föras då man gör direkt uttag från tillverkningen utan att varorna går via lagret och lagerredovisningen, t.ex. för försäljning eller till buteljering. Ändringen omfattar paragraferna 13, 13a, 14, 15 och 16 §§ i AIFS 1996:2.

Båda dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 1997.

Ytterligare två föreskrifter är på väg och kommer att ges ut i början av juni. Dessa är:

Alkoholinspektionens föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av vin och spritdrycker (AIFS 1997:3)
Dessa träder i kraft den 16 juni 1997.

Alkoholinspektionens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl (AIFS 1997:4)
Dessa träder i kraft den 16 juni och skall tillämpas från och med perioden januari – juni 1997.