AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 2 – 99

Fel i Systembolagets underlag för restaurangrapporter
Systembolaget, liksom andra partihandlare, lämnar uppgifter till restaurangerna som en del av restaurangernas underlag för restaurangrapporterna. På grund av datorhaveri innehåller Systembolagets volymstatistik för varor köpta under andra halvåret 1998 felaktigheter. Felet är att för låga värden uppges då försäljningen i december inte inkluderats.

För att inte i onödan försena restaurangrapporterna eller skapa onödigt besvär för restaurangerna och kommunerna har Alkoholinspektionen och Systembolaget kommit överens om att restaurangerna ska lämna sina rapporter till kommunen baserat på de uppgifter som de redan fått från Systembolaget.

Systembolaget kommer att informera samtliga berörda restauranger om detta. Systembolaget kommer sedan även att lämna de korrekta uppgifterna direkt till Alkoholinspektionen som korrigerar statistiken i efterhand.

Alkoholinspektionen kommer att informera varje kommun direkt om de korrekta volymuppgifterna.

Informera kommunerna !
Alkoholinspektionen uppmanar nu länsstyrelserna att på lämpligaste sätt omgående informera kommunernas alkoholhandläggare om detta.