AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 2 – 95

Konferenser – Länsstyrelsernas nya roll
Planeringen av konferenserna fortgår och detaljschema kan förhoppningsvis skickas ut under vecka 43.

I förra Aktuellt om Alkohol angavs en preliminär tidpunkt för konferensen som anordnas av länsstyrelsen i Umeå. De preliminära datum som angavs där bekräftas härmed. Konferensen kommer således att gå av stapeln den 5 – 6 december.

I det förra meddelandet sa vi även att konferenserna skulle genomföras som internat. Detta har dock visat sig svårt att genomföra varför den tanken har fått överges på sina håll.

Tillståndsregister – partihandlare och tillverkare
Hittills har länsstyrelserna löpande fått kopior av partihandels- och tillverkningstillstånd som Alkoholinspektionen har meddelat. Nu har vi tagit fram förteckningar över samtliga tillståndshavare, nya som gamla, samt fördelat dem på län. Dessa förteckningar kommer att skickas ut till respektive länsstyrelse inom kort. Förteckningarna upptar inte endast adress till tillståndshavarens kontor/tillverkningsställe utan även adress till ev. lagerställen

FAXNYTT till partihandlare och tillverkare
I den senaste utgåvan av FAXNYTT till partihandlare och tillverkare har vi talat om att tillsynen har påbörjats. För deras kännedom har vi även påpekat att länsstyrelsepersonal kommer att utföra tillsyn. En kopia av FAXNYTT kommer att bifogas med tillståndsförteckningarna.

Rapportera iakttagelser
Vi vill ytterst gärna ha rapporter om iakttagelser rörande partihandlares och andras agerande i marknadsföring av alkoholdrycker mot eller via restauranger. Till exempel om restauranggäster blir bjudna på varuprov något som inte är tillåtet vare sig för en partihandlare, agent eller restauratör, se 3 kap 5§ Alkohollagen, propositionen sid 90 samt ev. 6 kap 9§.

Elektronisk anslagstavla
Vi har för avsikt att skapa en elektronisk anslagstavla för smidig informationsspridning. Den skulle kunna innehålla olika typer av grundinformation, allmänna råd, rättsfall, register över olika typer av tillståndshavare, nyhetsbrev m.m.

Dessutom kan vi även skapa möjlighet för BBS-konferens dvs ett utrymme för frågor/svar och erfarenhetsutbyte mellan alkoholhandläggare etc. Det enda som kommer att behövas för att utnyttja en sådan elektronisk anslagstavla är ett modem till datorn så att man kan komma ut på telenätet.

Hör gärna av Er så vi får veta om det finns intresse för ett sådant arrangemang.