Aktuellt om Alkohol Nr 2-98

Höstens boknyheter

Kommunalisering av serveringsärenden 1995-1997 – en utvärdering
Alkoholinspektionen 1998:2
Beställningsnummer: 91-972875-6-3 Pris: 134 kr (107 kr)
Pĺ uppdrag av regeringen har Alkoholinspektionen utvärderat hur kommunaliseringen av serveringsärenden har fungerat. Den 1 september överlämnade Alkoholinspektionen rapporten till Socialdepartementet. En sammanfattning av rapporten finns pĺ vĺr hemsida. Rapporten kan beställas frĺn Fritzes.

Handbok Partihandel och tillverkning
Alkoholinspektionen 1998:3
Beställningsnummer: 91-972875-5-5 Pris: 134 kr (107 kr)
Handboken innehĺller Alkoholinspektionens kommentarer till alkohollagens tillverknings och partihandelsbestämmelser. Med handboken vill vi ge en samlad men samtidigt lättillgänglig information om vad det innebär att vara tillverkare och partihandlare i alkohollagens mening, vilka regler som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter man har. Handboken riktar sig främst till dem som redan är eller tänker bli partihandlare eller tillverkare men den är även lämpad för andra som vill fĺ kunskap om villkoren för dessa verksamheter.

Handbok Servering
Alkoholinspektionen 1997:3
Beställningsnummer: 91-972875-3-9 Pris: 175 kr (140 kr)
Denna handbok innehĺller föreskrifter, allmänna rĺd, kommentarer m.m. till alkohollagens serveringsbestämmelser. Kanske inte direkt en nyhet men en ny upplaga har tryckts och den finns igen tillgänglig för beställning.

HÖJNING AV AKTIEKAPITAL
Förra hösten informerade vi om den förestĺenden höjningen av aktiekapital till 100.000 kr. Senare under hösten beslutade regeringen att förlänga tiden för detta till ĺrsskiftet 1998/1999. Sĺ nu är det alltsĺ dags och vi ber därför Länsstyrelsernas alkoholhandläggare att vidarebefordra nedanstĺende text till samtliga kommuner som underlag för deras information till serveringstillstĺndshavarna.

Senast den 31 december 1998 mĺste alla aktiebolag med mindre än 100 000 kr i aktiekapital ha anmält ökning av aktiekapitalet till Patent- och registreringsverket för att fĺ finnas kvar som aktiebolag. Mer information om detta kan fĺs frĺn Patent- och registreringsverket. Pĺ deras hemsida www.prv.se eller pĺ deras speciella telefonnummer för frĺgor kring aktieökning 060 – 18 42 11.

Med anledning av detta vill vi informera om följande när det gäller serveringstillstĺnd för aktiebolag med mindre än 100.000 kr i aktiekapital.

För aktiebolag som höjer sitt aktiekapital och fortsätter verksamheten efter den 31 december pĺverkas inte tillstĺndet.
Företag som omorganiserar till annan bolagsform eller till enskild firma mĺste ansöka om tillstĺnd pĺ nytt eftersom det blir frĺgan om en ny juridisk person.
Aktiebolag som varken höjer aktiekapitalet eller omorganiserar till annan företagsform kommer att avföras ur aktiebolagsregistret. Bolaget är därmed upplöst och finns inte längre. Verksamheten kan därmed inte drivas vidare och tillstĺndet har i praktiken upphört
För att inte i onödan riskera avbrott i verksamheten bör de som förändrar bolagsform och avser ansöka om tillstĺnd pĺ nytt lämna in ansökan i god tid före ĺrsskiftet.

Anm.
Notera att om företag avförs ur aktiebolagsregistret sĺ upphör företaget att existera och därmed finns inte längre förutsättningarna för tillstĺndet. Det skall sĺledes ĺterkallas enligt alkohollagen 7 kap 19 § 3 pkt. I samband med detta bör det pĺminnas om att statistiska uppgifter i ”Restaurangrapport” skall lämnas till kommunen senast 14 dagar efter att verksamheten har upphört.

Observera att ändringar som berör restaurangregistret samt kopior pĺ ”Restaurangrapport” skall vidarebefodras till Alkoholinspektionen