Aktuellt om Alkohol no 8-00

Supplement till Handbok Servering
Med anledning av ändringar i alkohollagen, vissa nya kommentarer m.m. har vi startat en supplementserie till ”Handbok Servering 1997:3”. I supplementen görs tillägg, strykningar och ändringar i handbokstexterna. Begreppet ”Handbok Servering” kommer i fortsättningen att innefatta den ursprungliga handboken (Alkoholinspektionen 1997:3) samt alla de ändringar som införes genom utgivna supplement.

Det första supplementet är nu klart och beräknas komma från tryckeriet i slutet av september. Beställningar kan göras redan nu direkt till Fritzes. Det går också att teckna sig för en stående order på kommande supplement.

Supplement 1 till Handbok Servering
Alkoholinspektionen 2000:4
Beställningsnummer: 91-973742-3-7

Nytt ”Måldokument – Restauratörsutbildning”
Vi har nu uppdaterat och vidareutvecklat ”Måldokument – Restauratörsutbildning” som gavs ut 1997 och som bland annat innehåller precisering av de kunskapskrav som kan ställas på tillståndshavare. Det nya Måldokumentet har givits ut i Alkoholinspektionens skriftserie med nummer 2000:3 och det ersätter det tidigare dokumentet.

Måldokument – Restauratörsutbildning
Alkoholinspektionen 2000:3
Beställningsnummer: 91-973742-2-9
Alkoholdagarna 2001
Boka in den 8 – 9 mars 2001 för Alkoholdagarna på Norra Latin i Stockholm. Arrangörsgruppen är nu i full gång med planering och vi vågar redan nu utlova ett späckat och spännande program.