Aktuellt om Alkohol no 1-01

Smuggling, hembränning och olaglig försäljning
– Illegal alkoholhantering
Kriminaliseringen av köp och innehav av hembränd sprit har haft en positiv effekt på polisens möjligheter att bekämpa hembränning. Enligt Tullen är 40-procent av den sprit de beslagtar i själva verket på väg till Norge.

Detta är några av de saker som framgår av den rapport som Alkoholinspektionen vid årsskiftet lämnade till Socialdepartementet. Rapporten har tagits fram efter samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Läkemedelsverket, OAS-kommittén och Folkhälsoinstitutet enligt uppdrag till Alkoholinspektionen i regleringsbrev för år 2000.

Smuggling, hembränning och olaglig försäljning
– Illegal alkoholhantering
Alkoholinspektionen 2001:1
Alkoholdagarna 2001
Programmet för Alkoholdagarna 2001, som äger rum i Stockholm den 8 – 9 mars, har nu lagts ut på hemsidan www.alkoholdagarna.nu.

Programmet med inbjudan är för närvarande under tryckning och kommer att skickas ut i början av nästa vecka.
Den som vill ha inbjudan och som inte förhandsanmält sig tidigare kan göra det på hemsidan.
Sista anmälningsdag är den 16 februari.