Aktuellt om Alkohol no 7-00

Kommentar till alkohollagens bestämmelse om tillsyn av serveringsrörelser
Alkoholinspektionen har den 27 juni i år fastställt en kommentar till 8 kap 1 § alkohollagen (tillsyn över serveringsrörelser). Syftet är att klargöra kommunens roll som tillsynsmyndighet och ge vägledning till kommunernas alkoholhandläggare i deras verksamhet.

Kommentaren finns att hämta på Alkoholinspektionens hemsida – www.alkoholinspektionen.se – som en bilaga till detta Aktuellt om Alkohol.

Som ytterligare bilagor finns ett förslag till protokoll för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt även förslag till protokoll för tillsyn av detaljhandel med folköl.

Sammanställning av domar för 1999
Nu är Alkoholinspektionens sammanställning av domar i serveringsärenden i regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna tryckt och klar.

Alkoholinspektionen 2000:2

Servering av alkoholdrycker
Av regeringsrätt, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda ärenden 1999