Aktuellt om Alkohol no 6-00

Alkoholutredningens betänkande
Alkoholutredningen har idag lämnat sitt betänkande om bestämmelser för alkoholdrycker respektive teknisk sprit till Socialministern.

Betänkandet är uppdelat i två delar:
Bestämmelser om alkoholdrycker – SOU 2000:59
Bestämmelser om teknisk sprit m.m. – SOU 2000:60