Aktuellt om Alkohol no 1-00

Konferensen om folköl uppskjuten
Den konferens om folköl som Alkoholinspektionen planerade att genomföra i samarbete med Folkhälsoinstitutet, Uppsala kommun och Svenska Kommunförbundet den 6 april 2000 i Uppsala har tyvärr mĺst skjutas upp.

De pengar för arrangemanget som vi haft anledning räkna med har frusit inne och i dagsläget gör vi bedömningen att det inte är möjligt att finansiera konferensen genom deltagaravgifter.

Vi vill passa pĺ att understryka att vi anser att detta är ett viktigt omrĺde som borde prioriteras av alla parter och att vi kommer aktivt söka andra vägar för att kunna genomföra detta arrangemang.

Utbildning för alkoholhandläggare
I samrĺd med bland andra Svenska Kommunförbundet har vi planerat en serie utbildnings-tillfällen för främst nya kommunala alkoholhandläggare och förtroendevalda.

Varje utbildningstillfälle planeras att vara tvĺ dagar och omfatta en grundläggande genomgĺng av alkohollagens serveringsbestämmelser. Utbildningen kommer till stor del att vara praktiskt inriktad pĺ hur bestämmelserna ska tillämpas i det dagliga arbetet med ärendehantering och tillsyn i praktiken. Vi kommer även att blicka framĺt mot kommande förändringar, pĺgĺende utredningar m.m.

För att kunna genomför dessa utbildningar och även fĺ ett lokalt perspektiv är det naturligt för oss att söka samarbete med länsstyrelserna. I samrĺd med Föreningen Länsstyrelsernas Alkoholhandläggare erbjuder vi därför länsstyrelserna att i sitt respektive län anordna dessa utbildningar.

Förhoppningen är att respektive länsstyrelse kan bidra med ett regionalt perspektiv pĺ dessa frĺgor, samt även (ev. i samrĺd med det lokala kommunförbundet) bjuda in kommuner och ordna praktiska detaljer som t.ex. bokande av lokal. Alkoholinspektionen stĺr för övrigt kursinnehĺll, föredragshĺllare, material m.m.

Först ut pĺ plan blir Västra Götalands län som planerar utbildning den 6-7 april i ĺr.

Ytterligare information om kursinnehĺll och intresseförfrĺgan kommer att distribueras inom kort. Länsstyrelserna har stora möjligheter att skräddarsy respektive utbildningstillfälle!