Välkommen till bloggen om alkoholinspektionen


Alkoholinspektionen bildades 1995 med uppdrag att bevilja tillstånd för tillverkning och direktimport av alkohol till restauranger. Anledningen var att partihandelsmonopolet för alkohol upphörde när Sverige gick med i EU. 1999 genomförde regeringen en kraftig minskning av Alkoholinspektionens anslag. Statens folkhälsoinstitut bildades 1 juli 2001 genom sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen.

Denna sida avser bevara alkoholinspektionen digitala närvaro under 1995-2001. Detta, anser vi, är av historiskt intresse.