Aktuellt om Alkohol no 5-00

Regeringsrättens dom 300-2000
Regeringsrätten har avgjort det uppmärksammade ärendet om kök i en bowlinghall på Lidingö (2000-06-15, nr 300-2000). Regeringsrätten biföll kommunens överklagande av kammarrättens dom.