Aktuellt om Alkohol no 3-00

Alkoholutredningens betänkande lämnas den 21 juni
Alkoholutredningens betänkande kommer att lämnas till socialministern den 21 juni och inte som tidigare angivits den 1 juni.

Betänkandet är uppdelat i två delar:
Bestämmelser om alkoholdrycker – SOU 2000:59
Bestämmelser om teknisk sprit m.m. – SOU 2000:60

Normalt läggs statens offentliga utredningar (SOU) ut på regeringens hemsida – www.regeringen.se – samma dag eller inom någon dag från det att de lämnats in till departementet.